Ośrodek Psychoterapii

MIODOWA

ośrodek psychoterapii

jak pracujemy

Psychoterapia Stacjonarna

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia polegającą na tworzeniu relacji między terapeutą a pacjentem, w której możliwe jest bezpieczne powierzenie terapeucie bolesnych i trudnych obszarów życia pacjenta (jego wewnętrznego, intrapsychicznego świata).

W procesie psychoterapii terapeuta wraz pacjentem podejmują próbę łączenia, rozumienia i myślenia o tym, w jaki sposób nieświadome obszary wewnętrznego świata wpływają na jakość życia pacjenta: jego sposób przeżywania siebie, budowania relacji z innymi ludżmi, podejmowania ról życiowych.

Celem jest pomieszczanie dysfunkcjonalnych sposobów funkcjonowania w relacji psychoterapeutycznej, gdzie mogą zostać przyjęte, nazwane, przemyślane i zrozumiane. Przyjmujemy, że wspólne myślenie terapeuty i pacjenta o tym co bolesne i raniące daje możliwość rozumienia tego, co dzieje się w wewnętrznym świecie pacjenta i sposobu, w jaki rzeczywistość wenątrzpsychiczna wpływa na jego funkcjonowanie w zewnętrznym świecie. Możliwa staje się wtedy zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań.

Cennik:
Konsultacja – 100 PLN
Sesja psychoterapii indywidualnej – 90 - 100 PLN

Psychoterapia online

UWAGA! Przed połączeniem przez Skype bardzo ważne jest zapewnienie sobie pomieszczenie w którym można rozmawiać bez ingerencji innych osób.

Cennik:
Konsultacja – 130 PLN
Sesja psychoterapii indywidualnej – 120 PLN